Swedbanks aktieägare

31 december 2017

De 10 största aktieägarna (ägargrupperat enligt Euroclear*)
A-aktier Innehav %
Sparbanks-Gruppen - Medlemsbanker** 116 896 411 10,33
Folksam 79 681 199 7,04
AMF - Försäkring och Fonder 62 769 672 5,54
ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING 51 388 300 4,54
Swedbank Robur fonder 45 366 838 4,01
Sparbanksstiftelser - ej Sparbanks-Gruppen 37 753 441 3,34
CBNY-NORGES BANK
22 350 087 1,97
JPM CHASE NA 21 495 063 1,90
SEB Investment Management 19 329 668 1,71
SWEDBANK AB 18 376 101 1,62
10 största ägarna 475 406 780 42,00
Totalt 1 132 005 722  
Antal aktieägare   302 522

*Ägare i gemena bokstäver är grupperade ägare. Ägare i versaler är ej ägargrupperade ägare.

** Medlemmarna i Sparbanks-Gruppen återfinns på Sparbanksgruppen