Swedbanks aktieägare

30 augusti 2017

De 10 största aktieägarna (ägargrupperat enligt Euroclear*)
A-aktier Innehav %
Sparbanks-Gruppen - Medlemsbanker** 107 590 391 9,54
Folksam 79 999 639 7,07
ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING 54 698 300 4,83
AMF - Försäkring och Fonder 53 650 489 4,61
Sparbanksstiftelser - ej Sparbanks-Gruppen 45 937 462 4,04
Swedbank Robur fonder 42 938 328 3,99
SEB Investment Management 22 193 490 1,99
JPM CHASE NA 21 342 254 1,90
CBNY-NORGES BANK 21 008 585 1,88
SWEDBANK AB 18 376 101 1,62
10 största ägarna 467 745 039 41,32
Totalt 1 132 005 722  
Antal aktieägare   297 462

*Ägare i gemena bokstäver är grupperade ägare. Ägare i versaler är ej ägargrupperade ägare.

** Medlemmarna i Sparbanks-Gruppen återfinns på Sparbanksgruppen