Swedbanks aktieägare

30 april 2017

De 10 största aktieägarna (ägargrupperat enligt Euroclear*)
A-aktier Innehav %
Sparbanks-Gruppen - Medlemsbanker** 107 048 461 9,46
Folksam 79 360 738 7,01
ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING 51 598 300 4,56
AMF - Försäkring och Fonder 46 702 690 4,43
Swedbank Robur Fonder 45 604 487 4,38
Sparbanksstiftelser - ej Sparbanks-Gruppen 45 468 149 4,01
SEB Investment Management 20 013 557 3,99
JPM CHASE NA 19 491 882 1,66
SWEDBANK AB 18 573 164 1,66
CLEARSTREAM BANKING S.A., W8IMY 15 554 174 1,62
10 största ägarna 449 415 602 39,70
Totalt 1 132 005 722  
Antal aktieägare   300 270

*Ägare i gemena bokstäver är grupperade ägare. Ägare i versaler är ej ägargrupperade ägare.

** Medlemmarna i Sparbanks-Gruppen återfinns på www.sparbankerna.se