Swedbanks aktieägare

30 september 2016

De 10 största aktieägarna (ägargrupperat enligt Euroclear*)
A-aktier Innehav %
Sparbanks-Gruppen - Medlemsbanker**
106 174 761 9,38
Folksam 105 308 582 9,30
ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING 54 398 300 4,81
Swedbank Robur fonder
49 436 420 4,37
AMF - Försäkring och Fonder 47 522 592 4,20
Sparbanksstiftelser - ej Sparbanks-Gruppen 43 883 033 3,88
JPM CHASE NA 22 508 322 1,99
SWEDBANK AB 21 273 902 1,88
STATE STREET BANK & TRUST COM 19 176 246 1,69
JP MORGAN CHASE BANK N.A. 17 007 555 1,50
10 största ägarna 488 510 146 43,15
Totalt 1 132 005 722  
Antal aktieägare   299 543

*Ägare i gemena bokstäver är grupperade ägare. Ägare i versaler är ej ägargrupperade ägare.

** Medlemmarna i Sparbanks-Gruppen återfinns på Sparbanksgruppen