Swedbanks aktieägare

30 oktober 2016

De 10 största aktieägarna (ägargrupperat enligt Euroclear*)
A-aktier Innehav %
Sparbanks-Gruppen - Medlemsbanker**
106 184 761 9,38
Folksam 105 302 476 9,30
ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING 54 398 300 4,81
Swedbank Robur fonder
50 865 802 4,49
AMF - Försäkring och Fonder 47 669 061 4,21
Sparbanksstiftelser - ej Sparbanks-Gruppen 44 942 833 3,97
JPM CHASE NA 22 719 229 2,01
SWEDBANK AB 21 273 977 1,88
STATE STREET BANK & TRUST COM 19 534 135 1,73
JP MORGAN CHASE BANK N.A. 17 007 555 1,50
10 största ägarna 489 898 129 43,28
Totalt 1 132 005 722  
Antal aktieägare   297 853

*Ägare i gemena bokstäver är grupperade ägare. Ägare i versaler är ej ägargrupperade ägare.

** Medlemmarna i Sparbanks-Gruppen återfinns på Sparbanksgruppen