Swedbanks aktieägare

30 november 2016

De 10 största aktieägarna (ägargrupperat enligt Euroclear*)
A-aktier Innehav %
Sparbanks-Gruppen - Medlemsbanker**
106 106 261 9,37
Folksam 105 253 228 9,30
ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING 52 698 300 4,66
Swedbank Robur fonder
50 088 019 4,42
AMF - Försäkring och Fonder 45 573 561 4,03
Sparbanksstiftelser - ej Sparbanks-Gruppen 44 684 032 3,95
JPM CHASE NA 23 301 882 2,06
SWEDBANK AB 21 273 902 1,88
SEB Investment Management 19 864 120 1,75
STATE STREET BANK & TRUST COM 19 549 582 1,73
10 största ägarna 488 392 887 43,14
Totalt 1 132 005 722  
Antal aktieägare   297 455

*Ägare i gemena bokstäver är grupperade ägare. Ägare i versaler är ej ägargrupperade ägare.

** Medlemmarna i Sparbanks-Gruppen återfinns på Sparbanksgruppen