Swedbanks aktieägare

31 mars 2016

De 10 största aktieägarna (ägargrupperat enligt Euroclear*)
A-aktier Innehav %
Sparbanks-Gruppen - Medlemsbanker**
105 229 861 9,30
Folksam 104 756 173 9,25
ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING 52 408 300 4,63
AMF - Försäkring och Fonder 46 510 358 4,11
Sparbanksstiftelser - Ej Sparbanks-Gruppen 44 126 344 3,90
Swedbank Robur fonder 36 789 050 3,25
Swedbank AB 21 687 923 1,92
JPM CHASE NA 21 518 649 1,90
JP MORGAN CHASE BANK N.A 19 868 555 1,76
Clearstream Banking S.A., W8IMY 18 413 024 1,63
10 största ägarna 471 308 237 41,63
Totalt 1 132 005 722  
Antal aktieägare   304 255

*Ägare i gemena bokstäver är grupperade ägare. Ägare i versaler är ej ägargrupperade ägare.

** Medlemmarna i Sparbanks-Gruppen återfinns på Sparbanksgruppen