Swedbanks aktieägare

31 maj 2016

De 10 största aktieägarna (ägargrupperat enligt Euroclear*)
A-aktier Innehav %
Sparbanks-Gruppen - Medlemsbanker**
105 435 261 9,31
Folksam 105 158 998 9,29
ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING 54 398 300 4,81
AMF - Försäkring och Fonder 47 605 589 4,21
Swedbank Robur fonder 43 721 217 3,86
Sparbanksstiftelser - ej Sparbanks-Gruppen 43 710 282 3,86
JPM CHASE NA 21 835 071 1,93
SWEDBANK AB 21 273 902 1,88
SEB Investment Management
18 472 023 1,63
STATE STREET BANK & TRUST COM
18 113 646 1,60
10 största ägarna 479 724 289 42,37
Totalt 1 132 005 722  
Antal aktieägare   303 199

*Ägare i gemena bokstäver är grupperade ägare. Ägare i versaler är ej ägargrupperade ägare.

** Medlemmarna i Sparbanks-Gruppen återfinns på Sparbanksgruppen