Swedbanks aktieägare

30 juni 2016

De 10 största aktieägarna (ägargrupperat enligt Euroclear*)
A-aktier Innehav %
Sparbanks-Gruppen - Medlemsbanker**
105 546 261 9,32
Folksam 105 177 481 9,29
ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING 54 398 300 4,81
AMF - Försäkring och Fonder 47 604 154 4,21
Swedbank Robur fonder 46 386 342 4,10
Sparbanksstiftelser - ej Sparbanks-Gruppen 43 902 832 3,88
JPM CHASE NA 22 186 898 1,96
SWEDBANK AB 21 273 902 1,88
SEB Investment Management
18 280 821 1,61
STATE STREET BANK & TRUST COM
17 754 069 1,57
10 största ägarna 482 511 060 42,62
Totalt 1 132 005 722  
Antal aktieägare   302 771

*Ägare i gemena bokstäver är grupperade ägare. Ägare i versaler är ej ägargrupperade ägare.

** Medlemmarna i Sparbanks-Gruppen återfinns på Sparbanksgruppen