Swedbanks aktieägare

29 jul 2016

De 10 största aktieägarna (ägargrupperat enligt Euroclear*)
A-aktier Innehav %
Sparbanks-Gruppen - Medlemsbanker**
105 727 261 9,34
Folksam 105 237 421 9,30
ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING 54 398 300 4,81
AMF - Försäkring och Fonder 48 021 116 4,24
Swedbank Robur fonder 46 528 768 4,11
Sparbanksstiftelser - ej Sparbanks-Gruppen 43 465 432 3,84
JPM CHASE NA 22 395 425 1,98
SWEDBANK AB 21 273 902 1,88
SEB Investment Management
18 320 019 1,62
STATE STREET BANK & TRUST COM
19 927 750 1,58
10 största ägarna 483 295 394 42,69
Totalt 1 132 005 722  
Antal aktieägare   301 139

*Ägare i gemena bokstäver är grupperade ägare. Ägare i versaler är ej ägargrupperade ägare.

** Medlemmarna i Sparbanks-Gruppen återfinns på Sparbanksgruppen