Swedbanks aktieägare

29 januari 2016

De 10 största aktieägarna (ägargrupperat enligt Euroclear*)
A-aktier Innehav %
Folksam 104 675 787 9,25
Sparbanks-Gruppen - Medlemsbanker** 102 592 778 9,06
ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING 51 008 300 4,51
JPM CHASE NA 45 278 285 4,00
AMF - Försäkring och Fonder 44 993 013 3,97
Sparbanksstiftelser - Ej Sparbanks-Gruppen 42 714 244 3,77
Swedbank Robur fonder 36 486 851 3,22
Swedbank AB 26 601 972 2,35
CLEARSTREAM BANKING S.A., W8IMY 19 236 973 1,70
SEB Investment Management 19 108 460 1,69
10 största ägarna 492 696 663 43,52
Totalt 1 132 005 722  
Antal aktieägare   300 751

*Ägare i gemena bokstäver är grupperade ägare. Ägare i versaler är ej ägargrupperade ägare.

** Medlemmarna i Sparbanks-Gruppen återfinns på Sparbanksgruppen