Swedbanks aktieägare

29 februari 2016

De 10 största aktieägarna (ägargrupperat enligt Euroclear*)
A-aktier Innehav %
Sparbanks-Gruppen - Medlemsbanker**
105 087 461 9,28
Folksam 104 679 551 9,25
ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING 52 408 300 4,63
AMF - Försäkring och Fonder 45 286 605 4,00
Sparbanksstiftelser - Ej Sparbanks-Gruppen 42 404 744 3,75
Swedbank Robur fonder 36 569 737 3,23
JPM CHASE NA 22 260 239 1,97
Swedbank AB 21 755 907 1,92
JP MORGAN CHASE BANK N.A 19 868 555 1,76
SEB Investment Management 19 062 276 1,68
10 största ägarna 469 383 375 41,46
Totalt 1 132 005 722  
Antal aktieägare   304 430

*Ägare i gemena bokstäver är grupperade ägare. Ägare i versaler är ej ägargrupperade ägare.

** Medlemmarna i Sparbanks-Gruppen återfinns på Sparbanksgruppen