Swedbanks aktieägare

31 december 2016

De 10 största aktieägarna (ägargrupperat enligt Euroclear*)
A-aktier Innehav %
Sparbanks-Gruppen - Medlemsbanker**
106 186 261 9,38
Folksam 105 213 691 9,29
ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING 50 598 300 4,47
Swedbank Robur fonder
49 193 675 4,35
AMF - Försäkring och Fonder 45 892 791 4,05
Sparbanksstiftelser - ej Sparbanks-Gruppen 44 495 095 3,97
JPM CHASE NA 23 788 290 2,10
SWEDBANK AB 21 273 902 1,88
SEB Investment Management 19 642 306 1,74
STATE STREET BANK & TRUST COM 18 985 690 1,68
10 största ägarna 485 720 001 42,91
Totalt 1 132 005 722  
Antal aktieägare   296 631

*Ägare i gemena bokstäver är grupperade ägare. Ägare i versaler är ej ägargrupperade ägare.

** Medlemmarna i Sparbanks-Gruppen återfinns på Sparbanksgruppen