Swedbanks aktieägare

31 aug 2016

De 10 största aktieägarna (ägargrupperat enligt Euroclear*)
A-aktier Innehav %
Sparbanks-Gruppen - Medlemsbanker**
106 156 761 9,38
Folksam 105 309 637 9,30
ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING 54 398 300 4,81
Swedbank Robur fonder
50 536 623 4,46
AMF - Försäkring och Fonder 48 022 616 4,24
Sparbanksstiftelser - ej Sparbanks-Gruppen 44 973 495 3,97
JPM CHASE NA 22 409 225 1,98
SWEDBANK AB 21 273 902 1,88
STATE STREET BANK & TRUST COM 17 937 550 1,58
SEB Investment Management 17 492 037 1,55
10 största ägarna 488 510 146 43,15
Totalt 1 132 005 722  
Antal aktieägare   301 139

*Ägare i gemena bokstäver är grupperade ägare. Ägare i versaler är ej ägargrupperade ägare.

** Medlemmarna i Sparbanks-Gruppen återfinns på Sparbanksgruppen