Swedbanks aktieägare

29 april 2016

De 10 största aktieägarna (ägargrupperat enligt Euroclear*)
A-aktier Innehav %
Sparbanks-Gruppen - Medlemsbanker**
105 413 761 9,31
Folksam 105 102 317 9,28
ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING 54 398 300 4,81
AMF - Försäkring och Fonder 48 349 575 4,27
Sparbanksstiftelser - Ej Sparbanks-Gruppen 43 461 482 3,84
Swedbank Robur fonder 41 798 189 3,69
Swedbank AB 21 687 923 1,92
JPM CHASE NA 21 680 791 1,92
JP MORGAN CHASE BANK N.A 18 968 555 1,68
STATE STREET BANK & TRUST COM
18 448 898 1,63
10 största ägarna 479 309 791 42,34
Totalt 1 132 005 722  
Antal aktieägare   304 980

*Ägare i gemena bokstäver är grupperade ägare. Ägare i versaler är ej ägargrupperade ägare.

** Medlemmarna i Sparbanks-Gruppen återfinns på Sparbanksgruppen