Swedbanks aktieägare

30 september 2015

De 10 största aktieägarna (ägargrupperat enligt Euroclear*)
A-aktier Innehav %
Folksam 104 749 807 9,25
Sparbanks-Gruppen - Medlemsbanker** 100 799 578 8,90
ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING 52 058 300 4,60
JPM CHASE NA 44 025 520 3,89
Sparbanksstiftelser - Ej Sparbanks-Gruppen
43 784 357 3,87
AMF - Försäkring och Fonder 43 127 417 3,81
Swedbank Robur fonder 33 857 617 2,99
Swedbank AB 26 601 972 2,35
CLEARSTREAM BANKING S.A., W8IMY 21 203 653 1,87
SEB Investment Management 17 831 970 1,58
10 största ägarna 488 040 191 43,11
Totalt 1 132 005 722  
Antal aktieägare   302 406

*Ägare i gemena bokstäver är grupperade ägare. Ägare i versaler är ej ägargrupperade ägare.

** Medlemmarna i Sparbanks-Gruppen återfinns på Sparbanksgruppen