Swedbanks aktieägare

30 oktober 2015

De 10 största aktieägarna (ägargrupperat enligt Euroclear*)
A-aktier Innehav %
Folksam 104 741 458 9,25
Sparbanks-Gruppen - Medlemsbanker** 100 876 478 8,91
ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING 52 058 300 4,60
JPM CHASE NA 44 501 321 3,93
AMF - Försäkring och Fonder 43 736 933 3,86
Sparbanksstiftelser - Ej Sparbanks-Gruppen 43 710 744 3,86
Swedbank Robur fonder 35 994 275 3,18
Swedbank AB 26 601 972 2,35
CLEARSTREAM BANKING S.A., W8IMY 21 477 326 1,90
SEB Investment Management 18 605 761 1,64
10 största ägarna 492 304 568 43,49
Totalt 1 132 005 722  
Antal aktieägare   301 279

*Ägare i gemena bokstäver är grupperade ägare. Ägare i versaler är ej ägargrupperade ägare.

** Medlemmarna i Sparbanks-Gruppen återfinns på Sparbanksgruppen