Swedbanks aktieägare

30 november 2015

De 10 största aktieägarna (ägargrupperat enligt Euroclear*)
A-aktier Innehav %
Folksam 104 730 885 9,25
Sparbanks-Gruppen - Medlemsbanker** 101 082 778 8,93
ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING 52 058 300 4,60
JPM CHASE NA 44 860 097 3,96
AMF - Försäkring och Fonder 44 729 433 3,95
Sparbanksstiftelser - Ej Sparbanks-Gruppen 43 712 744 3,86
Swedbank Robur fonder 36 120 047 3,19
Swedbank AB 26 601 972 2,35
CLEARSTREAM BANKING S.A., W8IMY 20 266 571 1,79
SEB Investment Management 18 735 600 1,646
10 största ägarna 492 898 427 43,54
Totalt 1 132 005 722  
Antal aktieägare   300 861

*Ägare i gemena bokstäver är grupperade ägare. Ägare i versaler är ej ägargrupperade ägare.

** Medlemmarna i Sparbanks-Gruppen återfinns på Sparbanksgruppen