Swedbanks aktieägare

31 mars 2015

De 10 största aktieägarna (ägargrupperat enligt Euroclear*)
A-aktier Innehav %
Folksam 105 067 493 9,28
Sparbanks-Gruppen - Medlemsbanker** 98 788 943 8,73
ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING 46 258 300 4,09
AMF - Försäkring och Fonder
44 863 330 3,96
Swedbank Robur fonder 35 098 692 3,10
Sparbanksstiftelser - ej Sparbanks-Gruppen 34 878 390 3.08
JPM CHASE NA 32 823 089 2.90
Swedbank AB 27 226 288 2,41
NTC CANADIAN PENSION FUNDS LENDING 27 056 477 2,39
STATE STREET BANK & TRUST COM., BOSTON 20 258 789 1,79
10 största ägarna 472 319 791 41,72
Totalt 1 132 005 722  
Antal aktieägare   309 836

*Ägare i gemena bokstäver är grupperade ägare. Ägare i versaler är ej ägargrupperade ägare.

** Medlemmarna i Sparbanks-Gruppen återfinns på Sparbanksgruppen