Swedbanks aktieägare

29 maj 2015

De 10 största aktieägarna (ägargrupperat enligt Euroclear*)
A-aktier Innehav %
Folksam 105 159 044 9,29
Sparbanks-Gruppen - Medlemsbanker** 99 463 823 8,79
ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING 45 858 300 4,05
AMF - Försäkring och Fonder
41 879 217 3,70
JPM CHASE NA 40 873 942 3,61
Sparbanksstiftelser - ej Sparbanks-Gruppen 35 192 270 3,11
Swedbank Robur fonder 34 725 400 3,07
Swedbank AB 26 602 398 2,35
CLEARSTREAM BANKING S.A., W8IMY 20 221 747 1,79
CBNY-NORGES BANK
17 085 731 1,51
10 största ägarna 467 061 872 41,2
Totalt 1 132 005 722  
Antal aktieägare   305 380

*Ägare i gemena bokstäver är grupperade ägare. Ägare i versaler är ej ägargrupperade ägare.

** Medlemmarna i Sparbanks-Gruppen återfinns på Sparbanksgruppen