Swedbanks aktieägare

30 juni 2015

De 10 största aktieägarna (ägargrupperat enligt Euroclear*)
A-aktier Innehav %
Folksam 105 156 838 9,29
Sparbanks-Gruppen - Medlemsbanker** 99 575 823 8,80
ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING 48 358 300 4,27
AMF - Försäkring och Fonder
41 022 217 3,62
JPM CHASE NA 41 018 781 3,62
Sparbanksstiftelser - ej Sparbanks-Gruppen 35 309 770 3,12
Swedbank Robur fonder 35 027 660 3,09
Swedbank AB 26 602 398 2,35
CLEARSTREAM BANKING S.A., W8IMY 19 966 083 1,76
CBNY-NORGES BANK
16 919 755 1,49
10 största ägarna 468 957 625 41,43
Totalt 1 132 005 722  
Antal aktieägare   303 683

*Ägare i gemena bokstäver är grupperade ägare. Ägare i versaler är ej ägargrupperade ägare.

** Medlemmarna i Sparbanks-Gruppen återfinns på Sparbanksgruppen