Swedbanks aktieägare

31 juli 2015

De 10 största aktieägarna (ägargrupperat enligt Euroclear*)
A-aktier Innehav %
Folksam 105 132 040 9,29
Sparbanks-Gruppen - Medlemsbanker** 99 695 823 8,81
ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING 50 308 300 4,44
JPM CHASE NA 42 478 003 3,75
AMF - Försäkring och Fonder 41 882 417 3,70
Sparbanksstiftelser - ej Sparbanks-Gruppen 35 367 370 3,12
Swedbank Robur fonder 35 066 594 3,10
Swedbank AB 26 602 398 2,35
CLEARSTREAM BANKING S.A., W8IMY 21 207 445
1,87
SEB Investment Management 18 197 564 1,61
10 största ägarna 475 937 954 42,04
Totalt 1 132 005 722  
Antal aktieägare   303 126

*Ägare i gemena bokstäver är grupperade ägare. Ägare i versaler är ej ägargrupperade ägare.

** Medlemmarna i Sparbanks-Gruppen återfinns på Sparbanksgruppen