Swedbanks aktieägare

30 januari 2015

De 10 största aktieägarna (ägargrupperat enligt Euroclear*)
A-aktier Innehav %
Folksam 105 262 852 9,30
Sparbanks-Gruppen - Medlemsbanker** 97 181 543 8,58
AMF - Försäkring och Fonder
52 888 565 4,67
ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING 46 958 300 4,15
Swedbank Robur fonder 39 192 530 3,46
Sparbanksstiftelser - ej Sparbanks-Gruppen 34 871 970 3.08
JPM CHASE NA 31 034 075 2,74
Swedbank AB 29 750 577 2,63
CLEARSTREAM BANKING S.S., W8IMY 17 807 065 1,57
NORGES BANK 16 989 873 1,50
10 största ägarna 471 937 350 41,69
Totalt 1 132 005 722  
Antal aktieägare   309 243

*Ägare i gemena bokstäver är grupperade ägare. Ägare i versaler är ej ägargrupperade ägare.

** Medlemmarna i Sparbanks-Gruppen återfinns på Sparbanksgruppen