Swedbanks aktieägare

27 februari 2015

De 10 största aktieägarna (ägargrupperat enligt Euroclear*)
A-aktier Innehav %
Folksam 105 242 863 9,30
Sparbanks-Gruppen - Medlemsbanker** 97 968 943 8,65
AMF - Försäkring och Fonder
52 228 330 4,44
ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING 46 758 300 4,13
Swedbank Robur fonder 36 370 828 3,21
Sparbanksstiftelser - ej Sparbanks-Gruppen 34 871 970 3.08
JPM CHASE NA 32 732 989 2,69
Swedbank AB 27 230 932 2,41
STATE STREET BANK & TRUST COM., BOSTON 19 715 376 1,74
CLEARSTREAM BANKING S.S., W8IMY 17 763 767 1,57
10 största ägarna 468 884 298 41,42
Totalt 1 132 005 722  
Antal aktieägare   310 501

*Ägare i gemena bokstäver är grupperade ägare. Ägare i versaler är ej ägargrupperade ägare.

** Medlemmarna i Sparbanks-Gruppen återfinns på Sparbanksgruppen