Swedbanks aktieägare

30 december 2015

De 10 största aktieägarna (ägargrupperat enligt Euroclear*)
A-aktier Innehav %
Folksam 104 690 312 9,25
Sparbanks-Gruppen - Medlemsbanker** 101 738 778 8,99
ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING 51 008 300 4,51
JPM CHASE NA 45 006 627 3,98
AMF - Försäkring och Fonder 44 988 433 3,97
Sparbanksstiftelser - Ej Sparbanks-Gruppen 44 048 444 3,89
Swedbank Robur fonder 36 206 169 3,20
Swedbank AB 26 601 972 2,35
CLEARSTREAM BANKING S.A., W8IMY 19 769 283 1,75
SEB Investment Management 19 356 426 1,71
10 största ägarna 493 414 744 43,59
Totalt 1 132 005 722  
Antal aktieägare   300 607

*Ägare i gemena bokstäver är grupperade ägare. Ägare i versaler är ej ägargrupperade ägare.

** Medlemmarna i Sparbanks-Gruppen återfinns på Sparbanksgruppen