Swedbanks aktieägare

31 augusti 2015

De 10 största aktieägarna (ägargrupperat enligt Euroclear*)
A-aktier Innehav %
Folksam 105 108 710 9,29
Sparbanks-Gruppen - Medlemsbanker** 100 452 823 8,87
ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING 51 508 300 4,55
JPM CHASE NA 43 659 979 3,86
Sparbanksstiftelser - Ej Sparbanks-Gruppen
42 610 457 3,76
AMF - Försäkring och Fonder 42 482 417 3,75
Swedbank Robur fonder 36 345 328 3,21
Swedbank AB 26 601 972 2,35
CLEARSTREAM BANKING S.A., W8IMY 21 503 466 1,90
SEB Investment Management 17 929 655 1,58
10 största ägarna 488 203 107 43,13
Totalt 1 132 005 722  
Antal aktieägare   302 815

*Ägare i gemena bokstäver är grupperade ägare. Ägare i versaler är ej ägargrupperade ägare.

** Medlemmarna i Sparbanks-Gruppen återfinns på Sparbanksgruppen