Swedbanks aktieägare

30 april 2015

De 10 största aktieägarna (ägargrupperat enligt Euroclear*)
A-aktier Innehav %
Folksam 105 118 816 9,29
Sparbanks-Gruppen - Medlemsbanker** 98 995 338 8,75
ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING 45 358 300 4,01
AMF - Försäkring och Fonder
45 099 217 3,98
JPM CHASE NA 39 903 145 3,52
Sparbanksstiftelser - ej Sparbanks-Gruppen 35 038 390 3,10
Swedbank Robur fonder 34 128 937 3,01
Swedbank AB 27 227 088 2,41
CLEARSTREAM BANKING S.A., W8IMY 19 353 661 1,71
STATE STREET BANK & TRUST COM., BOSTON 18 581 953 1,64
10 största ägarna 468 804 845 41,41
Totalt 1 132 005 722  
Antal aktieägare   306 759

*Ägare i gemena bokstäver är grupperade ägare. Ägare i versaler är ej ägargrupperade ägare.

** Medlemmarna i Sparbanks-Gruppen återfinns på Sparbanksgruppen