Swedbanks aktieägare

30 september 2014

De 10 största aktieägarna (ägargrupperat enligt Euroclear*)
A-aktier Innehav %
Folksam 105 010 962 9,28
Sparbanks-Gruppen - Medlemsbanker** 96 236 881 8,50
Swedbank Robur fonder
49 523 201 4,37
AMF- Försäkring och Fonder 49 440 381 4,37
ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING 47 958 300 4,24
Sparbanksstiftelser - ej Sparbanks-Gruppen 34 858 210 3.08
Swedbank AB 29 750 577 2,63
JPM CHASE NA 26 988 225 2,38
JPM CHASE NA
21 380 790 1,89
CLEARSTREAM BANKING S.S., W8IMY 17 341 449 1,53
10 största ägarna 478 488 976 42,27
Totalt 1 132 005 722  
Antal aktieägare   310 235

*Ägare i gemena bokstäver är grupperade ägare. Ägare i versaler är ej ägargrupperade ägare.

** Medlemmarna i Sparbanks-Gruppen återfinns på Sparbanksgruppen