Swedbanks aktieägare

31 oktober 2014

De 10 största aktieägarna (ägargrupperat enligt Euroclear*)
A-aktier Innehav %
Folksam 105 002 759 9,28
Sparbanks-Gruppen - Medlemsbanker** 96 509 081 8,53
Swedbank Robur fonder
47 730 697 4,22
AMF- Försäkring och Fonder 47 064 109 4,16
ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING 46 958 300 4,15
Sparbanksstiftelser - ej Sparbanks-Gruppen 34 858 210 3.08
Swedbank AB 29 750 577 2,63
JPM CHASE NA 29 445 781 2,60
JPM CHASE NA
19 156 623 1,69
CLEARSTREAM BANKING S.S., W8IMY 18 004 830 1,59
10 största ägarna 474 480 967 41,92
Totalt 1 132 005 722  
Antal aktieägare   307 997

*Ägare i gemena bokstäver är grupperade ägare. Ägare i versaler är ej ägargrupperade ägare.

** Medlemmarna i Sparbanks-Gruppen återfinns på Sparbanksgruppen