Swedbanks aktieägare

28 november 2014

De 10 största aktieägarna (ägargrupperat enligt Euroclear*)
A-aktier Innehav %
Folksam 104 958 323 9,27
Sparbanks-Gruppen - Medlemsbanker** 96 606 881 8,53
ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING
46 958 300 4,15
AMF- Försäkring och Fonder 46 789 109 4,13
Swedbank Robur fonder 43 845 183 3,87
Sparbanksstiftelser - ej Sparbanks-Gruppen 34 857 660 3.08
Swedbank AB 29 750 577 2,63
JPM CHASE NA 29 689 167 2,62
CLEARSTREAM BANKING S.S., W8IMY 18 049 808 1,59
CBNY-NORGES BANK 17 611 971 1,56
10 största ägarna 469 116 979 41,44
Totalt 1 132 005 722  
Antal aktieägare   307 709

*Ägare i gemena bokstäver är grupperade ägare. Ägare i versaler är ej ägargrupperade ägare.

** Medlemmarna i Sparbanks-Gruppen återfinns på Sparbanksgruppen