Swedbanks aktieägare

31 mars 2014

De 10 största aktieägarna (ägargrupperat enligt Euroclear*)
A-aktier Innehav %
Folksam 104 327 065 9,22
Sparbanks-Gruppen - Medlemsbanker** 97 185 559 8,59
Swedbank Robur fonder
51 629 991 4,56
ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING 41 358 300 3,65
AMF- Försäkring och Fonder 40 887 042 3,61
Sparbanksstiftelser - ej Sparbanks-Gruppen 34 380 685 3.04
JPM CHASE NA 29 763 977 2,63
Swedbank AB 29 211 663 2,58
FSPA Resultatandelsstiftelser
20 827 320 1,84
JPM CHASE NA
19 688 761 1,74
10 största ägarna 469 260 363 41,45
Totalt 1 132 005 722  
Antal aktieägare   317 082

*Ägare i gemena bokstäver är grupperade ägare. Ägare i versaler är ej ägargrupperade ägare.

** Medlemmarna i Sparbanks-Gruppen återfinns på Sparbanksgruppen