Swedbanks aktieägare

30 juni 2014

De 10 största aktieägarna (ägargrupperat enligt Euroclear*)
A-aktier Innehav %
Folksam 104 816 217 9,26
Sparbanks-Gruppen - Medlemsbanker** 93 006 208 8,22
Swedbank Robur fonder
49 956 977 4,41
AMF- Försäkring och Fonder 46 799 905 4,13
ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING 46 558 300 4,11
Sparbanksstiftelser - ej Sparbanks-Gruppen 34 749 010 3.07
Swedbank AB 29 751 726 2,63
JPM CHASE NA 25 523 981 2,25
JPM CHASE NA
22 469 738 1,98
CLEARSTREAM BANKING S.S., W8IMY 17 822 386 1,57
10 största ägarna 471 454 448 41,65
Totalt 1 132 005 722  
Antal aktieägare   312 157

*Ägare i gemena bokstäver är grupperade ägare. Ägare i versaler är ej ägargrupperade ägare.

** Medlemmarna i Sparbanks-Gruppen återfinns på Sparbanksgruppen