Swedbanks aktieägare

31 juli 2014

De 10 största aktieägarna (ägargrupperat enligt Euroclear*)
A-aktier Innehav %
Folksam 105 031 036 9,28
Sparbanks-Gruppen - Medlemsbanker** 94 298 208 8,33
Swedbank Robur fonder
50 133 930 4,43
AMF- Försäkring och Fonder 46 961 205 4,15
ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING 46 558 300 4,11
Sparbanksstiftelser - ej Sparbanks-Gruppen 34 771 710 3.07
Swedbank AB 29 751 726 2,63
JPM CHASE NA 26 165 508 2,31
JPM CHASE NA
21 380 790 1,89
CLEARSTREAM BANKING S.S., W8IMY 17 577 321 1,55
10 största ägarna 472 629 734 41,75
Totalt 1 132 005 722  
Antal aktieägare   311 692

*Ägare i gemena bokstäver är grupperade ägare. Ägare i versaler är ej ägargrupperade ägare.

** Medlemmarna i Sparbanks-Gruppen återfinns på Sparbanksgruppen