Swedbanks aktieägare

31 januari 2014

De 10 största aktieägarna (ägargrupperat enligt Euroclear*)
A-aktier Innehav %
Folksam 104 280 445 9,21
Sparbanks-Gruppen - Medlemsbanker** 96 293 697 8,51
Swedbank Robur fonder
51 701 530 4,57
ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING 39 858 300
3,52
AMF- Försäkring och Fonder 37 343 050 3,30
Sparbanksstiftelser - ej Sparbanks-Gruppen 34 160 185 3.02
Swedbank AB 33 000 000 2,92
JPM CHASE NA 30 898 323 2,73
JPM CHASE NA
25 782 734 2,28
FSPA Resultatandelsstiftelser
20 827 320 1,84
10 största ägarna 474 145 584 41,89
Totalt 1 132 005 722  
Antal aktieägare   311 962

*Ägare i gemena bokstäver är grupperade ägare. Ägare i versaler är ej ägargrupperade ägare.

** Medlemmarna i Sparbanks-Gruppen återfinns på Sparbanksgruppen