Swedbanks aktieägare

28 februari 2014

De 10 största aktieägarna (ägargrupperat enligt Euroclear*)
A-aktier Innehav %
Folksam 104 285 384 9,21
Sparbanks-Gruppen - Medlemsbanker** 96 522 697 8,53
Swedbank Robur fonder
51 206 989 4,52
ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING 40 458 300 3,57
AMF- Försäkring och Fonder 39 497 250 3,49
Sparbanksstiftelser - ej Sparbanks-Gruppen 34 221 685 3.02
JPM CHASE NA 30 073 248 2,66
Swedbank AB 29 767 701 2,63
JPM CHASE NA 25 732 734 2,27
FSPA Resultatandelsstiftelser
20 827 320 1,84
10 största ägarna 472 593 308 41,75
Totalt 1 132 005 722  
Antal aktieägare   317 886

*Ägare i gemena bokstäver är grupperade ägare. Ägare i versaler är ej ägargrupperade ägare.

** Medlemmarna i Sparbanks-Gruppen återfinns på Sparbanksgruppen