Swedbanks aktieägare

30 december 2014

De 10 största aktieägarna (ägargrupperat enligt Euroclear*)
A-aktier Innehav %
Folksam 104 958 548 9,27
Sparbanks-Gruppen - Medlemsbanker** 96 831 643 8,55
AMF - Försäkring och Fonder
49 645 342 4,39
ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING 46 958 300 4,15
Swedbank Robur fonder 39 162 891 3,46
Sparbanksstiftelser - ej Sparbanks-Gruppen 34 866 970 3.08
JPM CHASE NA 30 245 971 2,67
Swedbank AB 29 750 577 2,63
CLEARSTREAM BANKING S.S., W8IMY 17 930 749 1,58
CITYBANK NA NEW YORK 17 601 971 1,55
10 största ägarna 467 922 962 41,34
Totalt 1 132 005 722  
Antal aktieägare   307 974

*Ägare i gemena bokstäver är grupperade ägare. Ägare i versaler är ej ägargrupperade ägare.

** Medlemmarna i Sparbanks-Gruppen återfinns på Sparbanksgruppen