Swedbanks aktieägare

29 augusti 2014

De 10 största aktieägarna (ägargrupperat enligt Euroclear*)
A-aktier Innehav %
Folksam 105 031 036 9,28
Sparbanks-Gruppen - Medlemsbanker** 96 203 658 8,50
Swedbank Robur fonder
49 771 961 4,40
ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING
47 558 300 4,20
AMF- Försäkring och Fonder 46 988 053 4,15
Sparbanksstiftelser - ej Sparbanks-Gruppen 34 771 710 3.08
Swedbank AB 29 750 577 2,63
JPM CHASE NA 25 967 685 2,29
JPM CHASE NA
21 380 790 1,89
CLEARSTREAM BANKING S.S., W8IMY 17 640 668 1,56
10 största ägarna 475 164 438 41,98
Totalt 1 132 005 722  
Antal aktieägare   311 484

*Ägare i gemena bokstäver är grupperade ägare. Ägare i versaler är ej ägargrupperade ägare.

** Medlemmarna i Sparbanks-Gruppen återfinns på Sparbanksgruppen