Swedbanks aktieägare

30 april 2014

De 10 största aktieägarna (ägargrupperat enligt Euroclear*)
A-aktier Innehav %
Folksam 104 641 802 9,24
Sparbanks-Gruppen - Medlemsbanker** 97 224 608 8,59
Swedbank Robur fonder
51 556 567 4,55
ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING 44 058 300 3,89
AMF- Försäkring och Fonder 42 131 202 3,72
Sparbanksstiftelser - ej Sparbanks-Gruppen 34 719 735 3.07
Swedbank AB 29 763 977 2,63
JPM CHASE NA 26 209 516 2,32
JPM CHASE NA
25 143 151 2,22
FSPA Resultatandelsstiftelser 20 827 320 1,84
10 största ägarna 471 454 448 42,07
Totalt 1 132 005 722  
Antal aktieägare   315 184

*Ägare i gemena bokstäver är grupperade ägare. Ägare i versaler är ej ägargrupperade ägare.

** Medlemmarna i Sparbanks-Gruppen återfinns på Sparbanksgruppen