Swedbanks aktieägare

30 september 2013

De 10 största aktieägarna (ägargrupperat enligt Euroclear*)
A-aktier Innehav %
Folksam 104 365 151 9,22
Sparbanks-Gruppen - Medlemsbanker** 96 043 299 8,48
Swedbank Robur fonder
52 109 356 4,60
ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING 39 333 300 3,47
AMF- Försäkring och Fonder 37 771 750 3,34
Sparbanksstiftelser - ej Sparbanks-Gruppen 34 148 950 3.02
Swedbank AB 33 000 000 2,92
JPM CHASE NA 26 887 557 2,38
JPM CHASE NA
22 114 777 1,95
FSPA Resultatandelsstiftelser
20 827 320 1,84
10 största ägarna 464 601 460 41,22
Totalt 1 132 005 722 100%
Antal aktieägare   312 118

*Ägare i gemena bokstäver är grupperade ägare. Ägare i versaler är ej ägargrupperade ägare.

** Medlemmarna i Sparbanks-Gruppen återfinns på www.sparbankerna.se