Swedbanks aktieägare

31 oktober 2013

De 10 största aktieägarna (ägargrupperat enligt Euroclear*)
A-aktier Innehav %
Folksam 104 362 004 9,2
Sparbanks-Gruppen - Medlemsbanker** 96 167 549 8,5
Swedbank Robur fonder
51 827 749 4,6
ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING 39 733 300 3,5
AMF- Försäkring och Fonder 39 189 550 3,5
Sparbanksstiftelser - ej Sparbanks-Gruppen 34 148 950 3.0
Swedbank AB 33 000 000 2,9
JPM CHASE NA 27 106 557 2,4
JPM CHASE NA
23 000 459 2,0
FSPA Resultatandelsstiftelser
20 827 320 1,8
10 största ägarna 430 173 888 41,4
Totalt 1 132 005 722 100%
Antal aktieägare   310 254

*Ägare i gemena bokstäver är grupperade ägare. Ägare i versaler är ej ägargrupperade ägare.

** Medlemmarna i Sparbanks-Gruppen återfinns på www.sparbankerna.se