Swedbanks aktieägare

29 november 2013

De 10 största aktieägarna (ägargrupperat enligt Euroclear*)
A-aktier Innehav %
Folksam 104 329 312 9,2
Sparbanks-Gruppen - Medlemsbanker** 95 826 049 8,5
Swedbank Robur fonder
51 812 158 4,6
ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING 39 733 300 3,5
AMF- Försäkring och Fonder 37 715 750 3,3
Sparbanksstiftelser - ej Sparbanks-Gruppen 34 144 785 3.0
Swedbank AB 33 000 000 2,9
JPM CHASE NA 25 782 734 2,3
JPM CHASE NA
23 378 988 2,1
FSPA Resultatandelsstiftelser
20 827 320 1,8
10 största ägarna 466 550 396 41,2
Totalt 1 132 005 722  
Antal aktieägare   310 191

*Ägare i gemena bokstäver är grupperade ägare. Ägare i versaler är ej ägargrupperade ägare.

** Medlemmarna i Sparbanks-Gruppen återfinns på www.sparbankerna.se