Swedbanks aktieägare

28 mars 2013

De 10 största aktieägarna (ägargrupperat enligt Euroclear*)
A-aktier Preferensaktier Innehav %
Folksam 38 020 084 66 376 192 9,22
Sparbanks-Gruppen - Medlemsbanker** 61 656 243 33 402 182 8,40
NTC CANADIAN PENSION FUNDS LENDING 45 154 594 0 3,99
Swedbank Robur fonder
25 261 706 18 691 363 3,88
ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING 33 638 300 0 2,97
Sparbanksstiftelser - ej Sparbanks-Gruppen 19 285 769 14 257 581 2,96
Swedbank 33 000 000 0 2,92
AMF- Försäkring och Fonder 27 884 210 0 2,46
FSPA Resultatandelsstiftelser
15 349 120 5 478 200 1,84
SEB Investment Management 16 773 000 2 325 1,48
10 största ägarna 316 023 026 138 207 843 40,13
Totalt 958 094 574 173 911 148 100%
Antal aktieägare     312 183

*Ägare i gemena bokstäver är grupperade ägare. Ägare i versaler är ej ägargrupperade ägare.

** Medlemmarna i Sparbanks-Gruppen återfinns på www.sparbankerna.se