Swedbanks aktieägare

31 maj 2013

De 10 största aktieägarna (ägargrupperat enligt Euroclear*)
A-aktier Innehav %
Folksam 104 267 979 9,21
Sparbanks-Gruppen - Medlemsbanker** 95 241 549 8,41
Swedbank Robur fonder
51 562 105 4,55
Sparbanksstiftelser - ej Sparbanks-Gruppen 33 914 600 3.00
ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING 33 638 300 2,97
Swedbank AB 33 000 000 2,92
AMF- Försäkring och Fonder 26 134 750 2,31
JPM CHASE NA 24 685 658 2,18
JPM CHASE NA
24 381 792 2,15
FSPA Resultatandelsstiftelser
20 827 320 1,84
10 största ägarna 447 654 053 39,55
Totalt 1 132 005 722 100%
Antal aktieägare   309 925

*Ägare i gemena bokstäver är grupperade ägare. Ägare i versaler är ej ägargrupperade ägare.

** Medlemmarna i Sparbanks-Gruppen återfinns på www.sparbankerna.se