Swedbanks aktieägare

30 juni 2013

De 10 största aktieägarna (ägargrupperat enligt Euroclear*)
A-aktier Innehav %
Folksam 104 254 728 9,21
Sparbanks-Gruppen - Medlemsbanker** 95 787 499 8,46
Swedbank Robur fonder
51 389 324 4,54
ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING 35 238 300 3,11
Sparbanksstiftelser - ej Sparbanks-Gruppen 34 104 300 3.01
Swedbank AB 33 000 000 2,92
AMF- Försäkring och Fonder 27 692 750 2,45
JPM CHASE NA 24 678 232 2,18
JPM CHASE NA
24 009 769 2,12
FSPA Resultatandelsstiftelser
20 827 320 1,84
10 största ägarna 450 982 222 39,84
Totalt 1 132 005 722 100%
Antal aktieägare   311 349

*Ägare i gemena bokstäver är grupperade ägare. Ägare i versaler är ej ägargrupperade ägare.

** Medlemmarna i Sparbanks-Gruppen återfinns på www.sparbankerna.se