Swedbanks aktieägare

31 juli 2013

De 10 största aktieägarna (ägargrupperat enligt Euroclear*)
A-aktier Innehav %
Folksam 104 450 666 9,23
Sparbanks-Gruppen - Medlemsbanker** 95 825 099 8,47
Swedbank Robur fonder
52 343 903 4,62
ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING 36 203 300 3,20
Sparbanksstiftelser - ej Sparbanks-Gruppen 34 117 100 3.01
Swedbank AB 33 000 000 2,92
AMF- Försäkring och Fonder 30 157 750 2,66
JPM CHASE NA 25 696 589 2,27
JPM CHASE NA
22 026 998 2,12
FSPA Resultatandelsstiftelser
20 827 320 1,84
10 största ägarna 454 648 725 40,16
Totalt 1 132 005 722 100%
Antal aktieägare   311 729

*Ägare i gemena bokstäver är grupperade ägare. Ägare i versaler är ej ägargrupperade ägare.

** Medlemmarna i Sparbanks-Gruppen återfinns på www.sparbankerna.se