Swedbanks aktieägare

31 januari 2013

De 10 största aktieägarna (ägargrupperat enligt Euroclear*)
A-aktier Preferensaktier Innehav %
Folksam 37 889 787 66 376 192 9,21
Sparbanks-Gruppen - Medlemsbanker** 54 480 064 31 507 824 7,60
Swedbank Robur fonder
25 828 840 18 691 663 3,93
ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING 35 463 300 0 3,13
Sparbanksstiftelser - ej Sparbanks-Gruppen 18 907 669 14 257 581 2,93
Swedbank AB
33 000 000 0 2,92
AMF- Försäkring och Fonder 28 991 378 0 2,56
JPM CHASE NA 24 740 595 0 2,19
JPM CHASE NA 22 208 431 0 1,96
FSPA Resultatandelsstiftelser
15 349 120 5 478 200 1,84
10 största ägarna 296 859 184 136 311 460 38,27
Totalt 951 149 816 180 855 906 100%
Antal aktieägare     308 053

*Ägare i gemena bokstäver är grupperade ägare. Ägare i versaler är ej ägargrupperade ägare.

** Medlemmarna i Sparbanks-Gruppen återfinns på www.sparbankerna.se