Swedbanks aktieägare

28 februari 2013

De 10 största aktieägarna (ägargrupperat enligt Euroclear*)
A-aktier Preferensaktier Innehav %
Folksam 37 900 157 66 376 192 9,21
Sparbanks-Gruppen - Medlemsbanker** 61 229 639 33 069 880 8,33
Swedbank Robur fonder
25 446 119 18 691 663 3,90
ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING 35 463 300 0 3,04
Swedbank
33 000 000 926 565 3,00
Sparbanksstiftelser - ej Sparbanks-Gruppen 18 920 169 14 257 581
2,93
AMF- Försäkring och Fonder 28 693 583 0 2,53
JPM CHASE NA 22 608 482 0 2,00
JPM CHASE NA 21 115 403 0 1,87
FSPA Resultatandelsstiftelser
15 338 820 5 478 200 1,84
10 största ägarna 298 715 672 138 800 081 38,65
Totalt 951 149 816 180 855 906 100%
Antal aktieägare     308 053

*Ägare i gemena bokstäver är grupperade ägare. Ägare i versaler är ej ägargrupperade ägare.

** Medlemmarna i Sparbanks-Gruppen återfinns på www.sparbankerna.se