Swedbanks aktieägare

30 december 2013

De 10 största aktieägarna (ägargrupperat enligt Euroclear*)
A-aktier Innehav %
Folksam 104 371 952 9,22
Sparbanks-Gruppen - Medlemsbanker** 95 881 049 8,47
Swedbank Robur fonder
51 810 489 4,58
ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING 39 733 300 3,51
AMF- Försäkring och Fonder 37 968 850 3,35
Sparbanksstiftelser - ej Sparbanks-Gruppen 34 158 185 3.02
Swedbank AB 33 000 000 2,92
JPM CHASE NA 29 291 763 2,59
JPM CHASE NA
25 782 734 2,28
FSPA Resultatandelsstiftelser
20 827 320 1,84
10 största ägarna 472 825 642 41,77
Totalt 1 132 005 722  
Antal aktieägare   309 613

*Ägare i gemena bokstäver är grupperade ägare. Ägare i versaler är ej ägargrupperade ägare.

** Medlemmarna i Sparbanks-Gruppen återfinns på www.sparbankerna.se