Swedbanks aktieägare

30 augusti 2013

De 10 största aktieägarna (ägargrupperat enligt Euroclear*)
A-aktier Innehav %
Folksam 104 450 666 9,2
Sparbanks-Gruppen - Medlemsbanker** 95 908 799 8,5
Swedbank Robur fonder
52 339 189 4,6
ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING 37 853 300 3,3
Sparbanksstiftelser - ej Sparbanks-Gruppen 34 129 600 3.0
Swedbank AB 33 000 000 2,9
AMF- Försäkring och Fonder 32 565 750 2,9
JPM CHASE NA 26 676 566 2,4
JPM CHASE NA
22 266 233 2,0
FSPA Resultatandelsstiftelser
20 827 320 1,8
10 största ägarna 460 017 423 40,64
Totalt 1 132 005 722 100%
Antal aktieägare   311 698

*Ägare i gemena bokstäver är grupperade ägare. Ägare i versaler är ej ägargrupperade ägare.

** Medlemmarna i Sparbanks-Gruppen återfinns på www.sparbankerna.se