Swedbanks aktieägare

30 april 2013

De 10 största aktieägarna (ägargrupperat enligt Euroclear*)
A-aktier Innehav %
Folksam 104 463 799 9,23
Sparbanks-Gruppen - Medlemsbanker** 95 171 225 8,41
Swedbank Robur fonder
45 329 363 4,00
Sparbanksstiftelser - ej Sparbanks-Gruppen 33 898 100 2,99
ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING 33 638 300 2,97
Swedbank AB 33 000 000 2,92
AMF- Försäkring och Fonder 27 869 750 2,46
JPM CHASE NA 24 685 658 2,18
JPM CHASE NA
22 649 916 2,00
FSPA Resultatandelsstiftelser
20 827 320 1,84
10 största ägarna 441 533 431 39,00
Totalt 1 132 005 722 100%
Antal aktieägare   310 904

*Ägare i gemena bokstäver är grupperade ägare. Ägare i versaler är ej ägargrupperade ägare.

** Medlemmarna i Sparbanks-Gruppen återfinns på www.sparbankerna.se